Generowanie pliku JPK VAT

W uzupełnieniu poprzedniej notki:

Mała firma i nowy JPK VAT

pora na opisanie mojego sposobu na wygenerowanie pliku xml JPK VAT.
Dane związane  z całą rachunkowością prowadzę w aplikacji Access.  Kiedyś napisałam sobie taką bazę i mam wszystko w jednym miejscu. Wprawdzie od dawna obiecuję sobie, że pora na jej zdecydowane odświeżenie, ale zawsze wypada coś pilniejszego i kończy się na zamiarach. W każdym razie bez problemu tworzę kwerendę ze spisem wszystkich faktur i zawartymi w nich danymi.

Kolejne kroki to:

  • plik Excela, do którego za pomocą Power Query wstawiam dane z bazy Accessa
  • pobieram ze strony ministerstwa  MF strukturę xml nowego VAT7k z ewidencją,
  • importuję mapę do nowego pliku Excela (tylko na chwilę, nie trzeba go nawet zapisywać), żeby zobaczyć układ nagłówków tabeli,             

   kliknij, aby powiększyć

  • kopiuję nagłówki do arkusza w moim pliku z PQ (podpunkt 1), a następnie makrem przenoszę tam potrzebne wartości i obliczenia z zestawienia faktur do odpowiednich kolumn (ta część akurat zajęła mi najwięcej czasu, gdyż dokładnie sprawdzałam w instrukcji, gdzie i co powinno się znaleźć,
  • ostatni etap to już tylko przeniesienie tych danych do pliku xml. Wykorzystałam tu właściwość, że plik xml można bez problemu edytować jak plik tekstowy i za pomocą makra można dodawać do niego kolejne linie. Po to zresztą potrzebne są te skopiowane nagłówki z mapy – żeby powiązać je z wartościami.

I już. Plik gotowy i wysłany.
Choć fakt, że moja rachunkowość jest prosta, spokojnie mogę omijać wiele pól, które mnie nie dotyczą.


 •  

Leave a Reply